Välkommen till Sökguiden!

Här guidas du genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Om du använder Sökguiden för första gången, rekommenderar vi att du börjar med avsnittet ”Publikationstyper och sökverktyg” - det ger dig en bra grund för den kommande sökprocessen.

Avsnitten öppnas i nya flikar i webbläsaren. För att komma till huvudmenyn välj fliken Sökguiden.

 

Kontakt:
biblioteket@hig.se

Publikationstyper & sökverktyg Ta fram materialet Söka Granska & värdera Planera sökningen